You are here:  / Medycyna estetyczna / Działalność banków mleka

Działalność banków mleka

Działalność banków mleka
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Korzyści z działalności banków mleka

Korzyści jakie niesie za sobą działalność banków mleka są oczywiste i nieocenione. Poza tym, że mleko od dawczyni może uratować zdrowie, a nawet życie noworodka, korzystanie z banków mleka przynosi także inne, mniej oczywiste profity. Według przeprowadzonych badań w banku mleka, znajdującym się przy Oddziale Neonatologii jednego z madryckich szpitali korzystanie z mleka z banku wpływa na dojrzewanie układu pokarmowego wcześniaków. Na przykładzie Indii można zobrazować jak wpływa odżywianie niemowląt mlekiem, pochodzącym z zaufanego źródła – banku mleka na ich przeżywalność. W Indiach karmienie piersią praktykuje prawie połowa, bo aż 46% młodych matek (dla porównania w USA ok. 16%). Umieralność niemowląt jest natomiast wyższa w Indiach niż w USA, stosunek wynosi 44:6 na 1000 urodzeń. Skąd bierze się tak wysoka umieralność dzieci w Indiach? Otóż, badacze skłaniają się ku tezie podawania dzieciom niesterylnych mieszanek jako uzupełnienia podstawowego odżywiania [Katke R. i wsp., 2014]. Gdyby matki tych dzieci pobierały pokarm z banku mleka, gdzie każdy mililitr mleka jest starannie przebadany, zabezpieczony i utrwalony, z pewnością skutek były inny. Indyjscy uczeni do zalet powstawania banków mleka zaliczają także korzyści ekonomiczne, nowe miejsca pracy dla obsługi banków mleka oraz uczonych, zajmujących się mlekiem.

Świadomość społeczeństwa

Potwierdzeniem zwiększonej świadomości wśród kobiet mogą być także wyniki badań przeprowadzonych w Tajwanie. Od roku 2005 do 2010 zebrano mleko od 917 kobiet, z czego testy pozytywnie przeszło mleko od 816 kobiet, co stanowiło 89% całości dawczyń. Zebrano 13 900 litrów mleka, co daje średnio 17 litrów na 1 dawczynię. Wśród kobiet oddających dominują kobiety około 31. roku życia, a prawie 80% dawczyń posiada wykształcenie co najmniej średnie. Dla porównania kobiety w Turcji były w znacznej przewadze gorzej wykształcone, ponieważ 72,3% ukończyło tylko szkołę podstawową. Większość zajmowała się domem, w którym wychowywano 4, a nawet więcej dzieci. Wiedza nt. banków mleka była też znacznie mniejsza, ponieważ ponad 90% z nich nie słyszała o bankach mleka i nie miała wiadomości, że takie istnieją w ich kraju. Jednak mimo braku wcześniejszych informacji, znaczna część z badanych kobiet wyraziła chęć wspomagania banków własnym mlekiem [Updegrove K., 2005]. Jak widać, różnice kulturowe mają bardzo duży wpływ świadomość kobiet w tym aspekcie oraz na rozwój banków. W jakim tempie wzrosło oddawanie mleka do banków oraz korzystanie z takiego mleka w Tajwanie zobrazowano na Wykresie 4.1.

Wykres 4.1. Wzrost ilości dawczyń i biorczyń korzystających z działalności banków mleka w Tajwanie w latach 2005-2010; źródło [Chang F. i wsp.,2013]
Wzrost ilości banków a spadek śmiertelności noworodków

Dane pokazują, że sukcesywnie z roku na rok wzrasta ilość zarówno dawczyń jak i biorczyń mleka, jednak wciąż przeważa ilość kobiet pobierających mleko. Dlatego tak ważne jest uświadamianie kobiet w tej kwestii przez lekarzy prowadzących ciążę czy położne w szkołach rodzenia, żeby w miarę możliwości były one otwarte na oddanie swojego mleka do banku. W roku 2009 na całym świecie było ponad 300 banków mleka w 38 krajach [Gurol A. i wsp., 2014], a obecnie jest ich na pewno dużo więcej. Znacznie wzrosła świadomość społeczeństwa. Bank mleka założony w Mumbaju w 2008 roku zebrał przez 5 lat ponad 112 l mleka, z czego prawie 99 litrów podano 6084 noworodkom, wymagającym szczególnej opieki [Katke R. i wsp., 2014]. Na Wykresie 4.2. pokazano spadek śmiertelności noworodków na przestrzeni lat 2008-2013. Jak widać ilość odnotowanych śmierci noworodków spadła o około połowę.

Wykres 4.2. Spadek śmiertelności noworodków w latach 2008-2013 wskutek działalności banków mleka w Indiach, na podstawie [Katke R., 2014]
Banki mleka w Polsce

Według danych opublikowanych przez Fundację Banku Mleka Kobiecego w Polsce istnieje 5 banków mleka (Warszawa, Toruń, Kraków, Opole, Wrocław). Na szczęście jest także kilka powstających: w Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie oraz Gdyni. Poniżej znajdziecie listę miejsc, gdzie kobiety mogą oddawać mleko. Jeśli jesteście zainteresowane oddaniem swojego pokarmu, a nie mieszkacie w pobliżu tych miast, myślę że warto zapytać o taką możliwość w szpitalu, w którym rodziłyście, na szkole rodzenia lub swojej położnej środowiskowej.

Najnowsze wpisy: