You are here:  / Medycyna estetyczna / Dzialania hamujace

Dzialania hamujace

Dzialania hamujace
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Działania hamujące zależą w pewnym stopniu od reakcji neuronów cholinergicznych. Z DA związane są natomiast główne działania typu pobudzającego: zwiększenie aktywności ruchowej, w przypadkach krańcowych — przymusowe zespoły ruchowe zwane stereotypiami. Leki aktywujące neurony doparninergiczne, takie jak: lewodopa, apomorfina, amantadyna czy amfetamina wywołują silne pobudzenie ruchowe, stereotypie, zwiększają agresywność i popęd seksualny. Bardzo rzadko wystąpić mogą objawy euforyczne i maniakalne. Z kolei leki o wpływie blokującym receptory dla DA (np. neuroleptyk!) bądź hamujące syntezę amin katecholoqych, w tym DA (np. a-metylotyrozyna), czy wreszcie uszkadzające czynność presynaptycznych elementów neuronalnych (np. rezerpina), wywołują zahamowanie napędu ruchowego, drżenie, katalepsję, a także wpływają obniżające na nastrój (depresje). Zaburzenia te dotyczą napięcia mięśniowego, aktywności ruchowej i koordynacji. Zespołom hipertoniczno-hipokinetycznym towarzyszy drżenie mięśniowe oraz inne zaburzenia (wegetatywne), a także często zmiany nastroju.

Najnowsze wpisy: